TEŠKOĆE U UPRAVLJANJU FINANSIJSKIM RIZICIMA I PRIMENI MRS/MSFI REALNOG SEKTORA U REPUBLICI SRBIJI
Abstract:
Primena MRS/MSFI standarda u poslovnoj praksi privrednih subjekata u Srbiji je otežana bez dodatnih pojašnjenja i instrukcija zasnovanih na aktuelnoj praksi iz realnog privrednog života. Privredni i politički ambijent Republike Srbije od uvođenja MRS/MSFI pa do danas karakteriše: nerazvijena privreda, nerazvijeno finansijsko tržište, nestabilnost uslova poslovanja, česte izmene zakonskih propisa, visoka inflacija i promene kursa domaće valute, što uslovljava nepovoljan privredni ambijent za poslovanje, pa samim tim i za potpunu primenu MRS/MSFI. Upravljanje finansijskim rizicima u Srbiji nailazi na mnoga sistemska ograničenja: pravni okvir, poreski tretman, nesolventnost privrednih subjekata i plitko finansijsko tržište. Finansijske institucije su daleko više odmakle u upravljanju finansijskim rizicima nego subjekti iz realnog sektora privrede. Situaciju dodatno komplikuje i nedovoljno razvijena svest o ulozi interne revizije i potrebi hedžovanja kamatnim i deviznim rizicima privrednih društva u Srbiji.

CITATION:

IEEE format

N. Jeremić, J. Bogdanović, “TEŠKOĆE U UPRAVLJANJU FINANSIJSKIM RIZICIMA I PRIMENI MRS/MSFI REALNOG SEKTORA U REPUBLICI SRBIJI,” in FINIZ 2014 - The Role of Financial Reporting in Corporate Governance, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 76-80. doi: 10.15308/finiz-2014-76-80 

APA format

Jeremić, N., Bogdanović, J. (2014). TEŠKOĆE U UPRAVLJANJU FINANSIJSKIM RIZICIMA I PRIMENI MRS/MSFI REALNOG SEKTORA U REPUBLICI SRBIJI. Paper presented at FINIZ 2014 - The Role of Financial Reporting in Corporate Governance. doi:10.15308/finiz-2014-76-80

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download